Cíle nadace

  • Nabídnout stálé poradenství a podporu pacientům s primární hyperoxalurií i dalšími ledvinnými chodrobami skrz Advisory Council nadace Kanishka Binayak Memorial Foundation.
  • Dobrovolně a oddaně pomáhat bez nároků na zisk.
  • Propojit a rozšířit spolupráci mezi lékařskými společnostmi, výzkumnými skupinami, lékařskými komorami, vládami, ISOT a dalšími.
  • Organizovat 1-2x za rok otevřené semináře pro zainteresované vědecké i klinické pracovníky a pacienty, kde bude možnost vzájemného sdílení informací s cílem zlepšit diagnostiku a péči o pacienty se vzácnými příčinami nefrolithiasy. Ledvinné kameny jsou v běžné populaci poměrně časté  – postihují každého desátého dospělého. Po první atace ledvinné koliky u dospělého není došetřování metabolické příčiny nefrolithiazy obecně doporučeno. Ale u dětí by měl být přístup odlišný – ostražitější, nefrolithiaza má u dětí vážnější prognózu s nebezpečím rozvoje ledvinného selhání. Všechny děti, u kterých se ledvinné kameny objeví, by měly být kompletně došetřeny.  V souvislosti s dětskou nefrolithiasou by vždy mělo být pomýšleno na dědičné metabolické poruchy, jako jsou Cystinurie, Dentova choroba, Adeninephosphoribosyltransferásový deficit (APRT), Familiární hypomagnesemie s hyperkalciurí a nefrokalcinosou (FHHNC) a Primární hyperoxalurie (PH).
  • Podporovat mladé lékaře v organizování bezplatných programů na vyšetření ledvin a jater.