Následovníci

Kanishka Binayak Memorial Foundation (KMBF) je malá nezisková charitativní organizace s omezenými prostředky. Založení a fungování nadace by nebylo možné bez velkorysé podpory členů naší rodiny, lékařů z Mayo Clinik (USA), České republiky i odjinud.  Ale k uskutečnění našich cílů je třeba spojit síly a zdroje, spolupracovat na individuální i skupinové úrovni mezi vědeckými skupinami, firmami i odbornými společnostmi.  Motem naší nadace je „ Sloužit trpícímu lidstvu“. Zodpovědností každého z nás je udělat vše, co můžeme, aby byl svět lepším místem.  Pokud byste chtěli jakkoli podpořit Kanishka Binayak Memorial Foundation, vaše pomoc bude vítána a vysoce ceněna.