Praprarodiče

Shri. Kebal Krishna Saha (Bhuiya), Smt. Sanaka Sundary Saha jsou jména mých zesnulých rodičů. Má matka zemřela v roce 1964 ve svých 82 letech a můj otec zesnul následně v roce 1969 v 95 letech, oba umřeli ve Východním Pákistánu, současném Bangladéši. Otec byl podnikatel v okresním Business centru v Zamindarhatu, vlastnil řadu zemědělských pozemků, část půdy také pronajímal. Bylo nás 8 sourozenců – 4 bratři a 4 sestry, já se narodil jako 7. dítě. Můj otec byl moudrý a prozíravý, dokázal předvídat společenské změny ve světě. I při svém jmění vedl jednoduchý a prostý život, zajímal se o veřejné dění a podporoval vzdělání a rozvoj chudších vrstev společnosti. Pomáhal nemajetným studentům dle svých možností, byť to někdy nebylo mnoho.

greatgrandparents-1