Poslání

  • Cílem nadace je organizačně a materiálně zaštítit používání minimálních diagnostických setů a dalších nezbytných vyšetřovacích metod v místních centrech, Kalkatě i kdekoli jinde.
  • Nadace bude pomáhat potřebným pokrýt nezbytné náklady na tyto testy v úvodní fázi vyšetřování.
  • Vyšetření dětského i dospělého pacienta by mělo být provedeno vždy, když vznikne podezření na primární nebo sekundární hyperoxalurii .
  • Je známo, že diabetes mellitus je nejčastější příčinou chronického onemocnění ledvin. Nesmíme zapomínat na méně časté metabolické choroby jako Primární hyperoxalurie či Hyperkalciurie s nefrokalcinosou (FHHNC), které mohou zůstat nediagnostikované. Tyto případy lze zachytit díky novému diagnostickému protokolu, který zahrnuje DNA vyšetřování, cystogram (MCUGr.), ultrazvukové vyšetření, scintigrafii.