Sponzoři

Začátky nadace by byly těžké bez mentální podpory a finanční štědrosti našich sponzorů. Jakákoli forma pomoci je pro nás cenná a každý jednotlivý příspěvek se počítá. Vítáme jak finanční pomoc, tak pomoc odbornou medicínskou či edukační, která je v souladu s aktivitami nadace. Nesmírně oceníme, když se k nám připojíte a pomůžete tak naplnit vznešenou myšlenku malého chlapce, jehož přání nemohla být naplněna díky předčasnému odchodu z tohoto světa.  Věříme, že spojení s námi obohatí i Vás.