Vize

 Základní vizí nadace je zajistit v Indii moderní vybavení a poradenství dle doporučených postupů Mayo Clinic pro diagnostiku a léčbu Hyperoxalurie – primární nebo sekundární.

  • Nadace je zcela nezisková s jediným cílem „Sloužit trpícímu lidstvu“.
  • Budeme poskytovat základní informace o Hyperoxalurii primární či sekundární z hlediska nutričního rizika, včetně informací o dietě při renálním selhávání
  • Povedeme stálou kampaň varující před rizikem primární hyperoxalurie pro širokou veřejnost.